strona główna

aktualności

galeria

Koła Towarzystwa

publikacje

dokumenty

zarząd

kontakt

Szanowni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sanoka
i Ziemi Sanockiej

Wolą Walnego Zebrania członków naszego Towarzystwa, odbytego 13 czerwca 2019 roku wybrane zostały na czteroletnią kadencję statutowe organy; Prezes i Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

Nowy Zarząd zamierza kontynuować i wzbogacać wypracowane przez lata formy działalności statutowej koncentrując się na uczestnictwie we wszystkich rodzajach przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, kultywujących dziedzictwo narodowe i regionalne oraz pielęgnujących polską tożsamość narodową.

Chcemy także podjąć działania popularyzujące i utrwalające w opinii mieszkańców ziemi sanockiej pozytywny wizerunek działalności Towarzystwa, jako organizacji skupiającej ludzi o różnym światopoglądzie i przekonaniach, dla których nadrzędnym wyznacznikiem aktywności społecznej i zawodowej jest utożsamianie jej z kulturalnym i gospodarczym rozwojem Sanoka i Powiatu Sanockiego.

 

                                                                                            Z poważaniem
                                                                                           Wacław Krawczyk
                                                                                            Prezes Zarządu